Przygotowanie pliku do druku

• FORMAT ZAPISU PRACY:
– PDF 1.3 zgodny z Acrobatem 4 (zalecany).
– TIF spłaszczony bez warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych w rozdzielczości 300dpi.
– CorelDraw maksymalnie do wersji X6 z tekstami zamienionymi na krzywe, bez soczewek, warstw, przejść tonalnych, cieni, przezroczystości.

• DOSTARCZENIE PLIKU:
– drogą mailową: witograf@witograf.pl
– link http://witograf.synology.me/pliki (zastępuje dotychczasowego ftp-a)
– we transfer, dropbox itp.


PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO:
• Projekt wyśrodkowany na stronie w skali 1:1.
Spady po 2 mm z każdej strony
• Rozdzielczość bitmap 300–350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku).
• Przestrzeń koloru CMYK (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami Klienta). Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną wymaganą w tej specyfikacji, Klient zgadza się na wykonanie konwersji do CMYK i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.
• Do miejsc, których kolorystykę Klient uznał za ważną i konieczną do odwzorowania w największym stopniu, wskazany jest proof cyfrowy. Drukarnia na życzenie Klienta może wykonać proofy w cenie 60 zł za format A3. Klient, który rezygnuje z wydruku próbnego, akceptuje, że docelowe kolory mogą odbiegać od kolorów widzianych na monitorze.
• Zamówienie musi być zgodne z kolorami umieszczonymi w plikach. Używanie kolorów dodatkowych Pantone powinno być wyraźnie zaznaczone w zleceniu.
• Wszystkie elementy „Spot Color” dotyczące danego koloru „Pantone” muszą mieć tę samą nazwę.
• Bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bitów na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
Teksty zamienione na krzywe.
• Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze dla krojów jednoelementowych 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
• Grubość lini – minimum 0,2 pkt.
• Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm).
Czarne teksty prosimy budować tylko z czerni czyli: (C-0%, M-0%,Y-0%, K-100%)
• Białe elementy muszą mieć WYŁĄCZONY nadruk (overprint).
• Suma farb (CMYK) nie może przekroczyć 330% dla druku na papierach powlekanych i 270% dla papierów niepowlekanych
• Jeżeli występują linie cięcia w pracy, to powinny się znajdować poza obszarem brutto.
Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnej stronie. Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli (zalecany czarny kolor).
Wykrojnik należy nałożyć na projekt (kolor dla wykrojnika np. Pantone lub inny nie występujący w pracy z włączonym nadrukiem – overprintem).
• Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wszystkie pliki dostarczone do produkcji były wygenerowane w ten sam sposób, na stronach o jednakowych wymiarach w całej publikacji. W przypadku prac wielostronicowych preferowany jest jeden plik z użytkami ułożonymi w kolejności, w której mają się znaleźć w gotowej publikacji „strona za stroną” oraz z wakatami (o ile występują w pracy). W osobnym pliku należy umieścić np. okładkę.
• Dostarczone pliki powinny być już po ostatecznych korektach tekstowych.
• Za termin dostarczenia materiałów uważa się pliki ostateczne, nie wymagające jakichkolwiek korekt. Wszelkie zmiany dokonywane po uruchomieniu produkcji spowodują opóźnienie druku, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
• W przypadku poprawek w pliku dokonanych przez Drukarnię na życzenie Klienta, Drukarnia może doliczyć do zlecenia kwotę w wysokości równej iloczynowi czasu pracy poświęconego na wprowadzenie po-prawek i stawki 50 zł/godzinę netto.
• Drukarnia dołoży wszelkich starań, aby zlecenia realizowane były zgodnie z założeniami technicznymi i były wolne od błędów.

Drukarnia nie ponosi jednak odpowiedzialności za:
1. Niezgodność kolorów, jeśli nie został wykonany wzorzec kolorystyczny.
2. Błędy powstałe przy druku z plików otwartych.
3. Treść zawartą w plikach (błędy ortograficzne, stylistyczne, rzeczowe itp.).


W przypadku przesłania plików na nasz serwer przez linkhttp://witograf.synology.me/pliki prosimy o maila informacyjnego na: witograf@witograf.pl