Recepty

INFORMACJE


Objętość bloczka - 100 recept

Do zamówienia należy dostarczyć lub przesłać mailem:

 • plik .xml, lub wydruk numerów ze strony NFZ
 • określić czy pole świadczeniodawcy ma być wypełnione czy puste
 • określić czy pole z oddziałem NFZ ma być wypełnione czy puste
 • określić czy pod nr PWZ dodajemy numer telefonu

  Przy zamówieniu powyżej 5 bloków
  CENA netto - 3,30 zł     CENA brutto - 4,06 zł
  Przy zamówieniu do 5 bloków (włącznie)
  CENA netto - 4,88 zł     CENA brutto - 6,00 zł

Drukujemy również recpety pełnopłatne - bez numerów z NFZ.